Ανάκτηση της σύνδεσης του οργανισμού

Αυτή η φόρμα απευθύνεται σε Πρακτορεία που έχουν ήδη εγγραφεί και επιδιώκουν να ανακτήσουν τα στοιχεία σύνδεσης για να πραγματοποιήσουν κράτηση μέσω της Πύλης Πρακτόρου της Celestyal Cruises στη διεύθυνση: https://pro.celestyalcruises.com/AgencyLogin.html  

Αν προσπαθείτε να καταχωρίσετε ένα νέο πρακτορείο, χρησιμοποιήστε τη φόρμα Εγγραφή Νέου Πρακτορείου.